Sökes: Efterträdare till nuvarande VD

Föreningen söker en efterträdare till Thomas Björkman

Föreningens vd Thomas Björkman har bestämt sig för att gå i pension. Vi söker därför hans efterträdare.

Vi vill finna en person i samhällsbyggnadsbranschen som helst också är medlem i föreningen. Jobbet kan vara en plattform för en person som utöver att vara vd vill ta konsultuppdrag eller styrelseposter.

Rekryteringen av en ny vd kommer att skötas av en kommitté som består av Ulrika Francke, Mårten Lindström, Marie Wallhammar och Ola Månsson. Är du intresserad eller har frågor? Kontakta Ola Månsson via e-post: ola.mansson@installatorsforetagen.se

Thomas kommer att vara kvar som vd till och med årsmötet i mars 2019 och han kan tänkas vara kvar tills en ny vd är på plats.