Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Vårutflykt, Mälaren 31 maj 2018

Föreningens vårutflykt gick till sjöss onsdagen den 30 maj. Båten M/S Gustafsberg VII tog med medlemmar med medföljande över Saltsjön och Mälaren och under färden passerades flera bostadsområden som föreningen besökt under årens lopp. Kvällens guider var Anette Scheibe Lorentzi och Torleif Falk, Stockholms stads stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt.

Från bostadsboom till byggkris?

Hösten 2017 föll bostadspriserna samtidigt som bostadsproduktionen fortfarande ökade. Ur ett historiskt perspektiv har fallande bostadspriser lett till minskat byggande. Detta samband och orsakerna bakom prisfallet var ämnet på föreningsmötet den 25 april.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär