Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Open House Stockholm 5-7 oktober 2018

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest spännande byggnader och platser.

Hemlösheten minskar, men inte för barnfamiljer och äldre

Samhället har förändrats. Det är inte längre bara psykisk ohälsa och beroendeproblematik som orsakar hemlöshet, utan även låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder. Föreningsmötet den 21 mars belyste frågan om hemlösheten i bostadsbristens Stockholm.

Valkommitténs förslag till ny styrelse 2018

Två nya styrelseledamöter

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär