Stockholms byggnadsförening

Stockholms Byggnadsvärlds väletablerade neutrala forum för information, fri debatt och umgänge över fackgränserna.

Välkommen till Stockholms Byggnadsförening!

Föreningen stiftades 1848 och idéen om kunskapsutbyte, information, diskussion och det personliga umgänget över fackgränserna är kärnan i verksamheten än idag.

I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Nyheter

Stockholms City utvecklas – nu och alltid!

Stockholm växer och förändras, och en del av staden som återigen genomgår en stor förändring är Stockholms City - Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta. På det fullsatta föreningsmötet det 17 januari berättade Stockholms stads stadsarkitekt och tre utvecklare om sina tankar och planer för City.

Morgondagens infrastruktur planeras idag

Högtidstalare Catharina Elmsäter-Svärd:

Hur utvecklas Stockholms ytterstad?

Byggandet i Stockholm går på högvarv och det byggs mer bostäder just nu än under miljonprogrammets dagar. De stora stadsutvecklingsområdena som Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Västra Kungsholmen är välkända hos både bransch och allmänhet. Men det byggs och omvandlas mycket i ytterstadens olika stadsdelar också, vilket inte alla är lika medvetna om.

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsförening
Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm
Tel: 08 - 10 13 62
Fax: 08 - 21 12 43
E-post: katarina@sthbyggnadsforening.se

Kontaktformulär