Kalendarium

Här nedan presenterar vi datum för kommande föreningsdatum:

2019

16 jan

20 feb

21 feb

7 mars

21 mars

27 mars

4 april

24 april

Föreningsmöte Samling kl 17.30

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Bygg-Ärta kl 12.00

Bygg-Ärta kl 12.00

Bygg-Ärta kl 12.00

Årsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Bygg-ärta kl 12.00

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30