Kalendarium

Här nedan presenterar vi datum för kommande föreningsdatum:

2019

16 jan

20 feb

21 feb

7 mars

21 mars

27 mars

4 april

24 april

11 sep

9 okt

13 nov

4 dec

Föreningsmöte Samling kl 17.30

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Bygg-Ärta kl 12.00

Bygg-Ärta kl 12.00

Bygg-Ärta kl 12.00

Årsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Bygg-ärta kl 12.00

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Föreningsmöte, Samling lättare förtäring kl 17.30

Föreningsmöte med Mårtensits

Högtidssammanträde med spexpremiär


inline editing

inline editing

inline editing