Kansli

Ligger i anslutning till "Bygget Konferens & Fest"
4 trappor i föreningens hus på

Norrlandsgatan 11
111 43 Stockholm

och är normalt tillgängligt under föreningens
verksamhetsperioder vardagar klockan 09 - 16.

Katarina Schön
Tel: 08 - 10 13 62
Mobil: 070 -651 86 32
katarina@sthbyggnadsforening.se

Thomas Björkman
Tel: 08 - 10 13 62
Mobil: 070-483 07 00
thomas@sthbyggnadsforening.se

Swish 123 37 00 366
Bankgiro 606 - 5304
Organisationsnummer: 802000-4902

Lokalerna på 4-6 trappor är, med undantag av biblioteket och kansli, uthyrda till Lokus Fest & Konferens.

Läs mer om Verksamheten