Nyheter

Morgondagens infrastruktur planeras idag

Högtidstalare Catharina Elmsäter-Svärd:

Hur utvecklas Stockholms ytterstad?

Byggandet i Stockholm går på högvarv och det byggs mer bostäder just nu än under miljonprogrammets dagar. De stora stadsutvecklingsområdena som Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Västra Kungsholmen är välkända hos både bransch och allmänhet. Men det byggs och omvandlas mycket i ytterstadens olika stadsdelar också, vilket inte alla är lika medvetna om.

Ny kurs i magisterutbildningen, inom ramen för samarbetet med KTH. Kursstart 18 januari 2018

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning.