Nyheter

Open House Stockholm 5-7 oktober 2018

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest spännande byggnader och platser.

Hemlösheten minskar, men inte för barnfamiljer och äldre

Samhället har förändrats. Det är inte längre bara psykisk ohälsa och beroendeproblematik som orsakar hemlöshet, utan även låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder. Föreningsmötet den 21 mars belyste frågan om hemlösheten i bostadsbristens Stockholm.

Valkommitténs förslag till ny styrelse 2018

Två nya styrelseledamöter