Referat Föreningsmöte 14 september

Bostadsbristenslösning

Bo på kontor

Digitala nomader, co-living och delningsekonomi var tre nya begrepp åhörarna vid Byggnadsföreningens första höstmöte fick lära sig. Unga, visionära it-entreprenörer är inte främmande för tanken att bo och arbeta ihop i ett kollektiv och dela de gemensamma resurserna. Detta är möjligt tack vare uppkoppling var helst i världen de än befinner sig.

Lisa Renander berättade entusiastiskt om Skandinaviens första co-living-hus för it-företagare, som hon var med och skapade 2012. I detta kollektiv, som ligger i Gamla stan och kallas Hus 24, jobbar och bor ett antal it-företagare i husets fem våningsplan. De har eget boende i små krypin, gemensamma arbetsrum och mötesrum, vardagsrum, kök och bastu.

Idag är Lisa Renander vd för Tech Farm i Sverige, som bygger co-living boenden för den globala och digitala generationen. Till 2019 ska ytterligare ett co-living stå klart i Täby på 5 000 kvadratmeter varav 2 500 kvadratmeter är sovmoduler. Målet är att Tech Farm ska ha runt 100 liknande kollektiv världen över.

– Människan är inte skapad för att bo ensam. Vi behöver gemenskap. Den moderna människan vill också kunna åka vart som helst i världen och slippa äga för att inte vara fastlåst, sa hon.

Ur detta perspektiv har Tech Farm funnit sin nisch genom att erbjuda främst den yngre generationen ett flexibelt, socialt och uppkopplat boende och kontor i en och samma fastighet. I spåren av storstädernas bostadsbrist ger konceptet tak över huvudet för många personer och trots liten boendeyta kan ändå livskvaliteten ökas.

Temat för kvällen var ”Bo på kontoret – kan det vara lösningen på bostadsbristen?”. Runt om i landet finns ett stort antal omoderna, ruffiga industri- och kontorsfastigheter som står tomma eftersom ingen vill arbeta i dem.

– Vi kommer att se en stor rivningsvåg av dessa fastigheter framöver. Samtidigt skapas en gigantisk potential att ersätta dessa byggnader med bostäder, berättade Thomas Persson, Cushman & Wakefield, som är ett företag som arbetar med fastighetsrådgivning.

Han gav ett flertal exempel som till exempel TeliaSoneras kontorskomplex i Farsta som nu står tomt sedan företaget flyttat till Arenastaden.

– Det finns inte chans i världen att fylla lokalerna med kontor. Men stora möjligheter finns att här bygga mellan 2 000 och 3 000 lägenheter, sa han.

Andra platser är Pentaområdet i Täby, som skulle kunna ge plats för 40 000 kvadratmeter bostäder. För några år sedan hade ett sådant omvandlingsprojekt varit en omöjlighet att räkna hem. Men tack vare den stigande prisutvecklingen på fastigheter och bostadsrätter är det idag möjligt. Spendrup i Huddinge är ytterligare ett exempel med möjlighet att bygga 120 000 kvadratmeter bostäder i sjönära lägen.

– För att omvandla uttjänta industri- och kontorsbyggnader till bostäder krävs samverkan i de fall det finns fler fastighetsägare. Andra utmaningar är långa ledtider och osäkra detaljplaneprocesser.

Peter Östman, kommunikationschef på Vasakronan, gav sin syn på hur företagen ändrat sitt sätt att se på kontoret. En ny kundkrets efterfrågar färre kvadratmetrar men effektivare i stället för stora kontorsytor som inte används till fullo. Idag utnyttjas skrivborden bara till 40 procent.

– Fullt färdiga, yteffektiva kontor med uppkoppling, datorer och möbler börjar bli attraktiva alternativ för företag. Dessa smart-klart-kontoren med enkla hyreskontrakt har framtiden för sig, sa Peter Östman.

Text Margareta Redlund Laninge